<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d311111708686853527\x26blogName\x3dAnonfreak\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://anonfreak.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://anonfreak.blogspot.com/\x26vt\x3d4831176852881926507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Kostenlose Uhr fur die Homepage website clock
In Louisiana

Asma Hamid

I'm the anon that stalks on you. I'm the anon that insults you. I'm the anon that gives you crappy advice. I'm the anon that you fight with. I'm the anon that talks true shits. And I'm the anon that you didn't know.

absoluteloud-ness: 2006-2008
iztele: 2009

BTW, just because the layout is pink, it doesn't mean I like pink.
09 April 2010
?
5:20 PM 0 Comments

I wanna blog in malay today.

Nak kekalkan bahasa ibunda. Haha. Lawak kan? Okay, tak lawak.

Sekolah dah semakin boring, aku dah semakin malas. Malas nak blog. Malas nak tulis panjang-panjang. Kat sekolah dah cukup dah perah otak. Ni ada satu karangan lagi belum siap. Kan senang kalau semua kerja boleh guna laptop. Tak perlu susah-susah tulis dengan tangan. Beli seminggu, satu tape warna putih. Dakwat pen pun dah dekat habis.

Sebernanya, aku blog hari ini pun sebab nak kutuk orang. Ceh, tak ada kerja kutuk orang dalam blog. Depan-depan cukup, betul tak? Tak lama lagi, kena tukar kelas. Sumpah tak suka. Dah 2 tahun sama kelas dengan mamat kecoh. Nanti mesti rindu. Tu lah kan? Yang selalu kita kutuk tu lah yang nanti kita rindu.

Okay. Sambung nanti. Nak kena mandi untuk pergi tuition.

Baru balik. Malas nak makan. Heh. Heh. Sah, sah nanti kena panggil. Apa.. emm..? Ha! Minggu depan kot pindah kelas. Kawan dah ada. Persekitaran baru, cikgu baru, ni yang tak suka ni. Aku memang susah nak biasakan diri dengan orang. Dulu-dulu, bila baru balik, susah gila lah. Benci kelas, benci sekolah.. benci negara pun pernah kot. Kunci diri dalam bilik en, tak nak pergi sekolah. Lepas itu, bila kena pindah dari Seksyen 5 ke BRP, lagi lah sakit hati. Sampai-sampai, boleh katakan aku tak cakap. Kalau cakap pun, mesti dengan Qamaryna... sampai dia benci aku. o0. Ni nak pindah sekali lagi. Tahun depan, insyaAllah nak pindah sekali lagi. Nanti Form 5 pun kena pindah. Aku tak suka lah pindah-pindah. Menyusahkan diri je. Tapi, dalam hidup kan kene menganjak ke depan. Ada ke perkataan menganjak. Meh, sapa kisah.

Nanti sah-sah rindu classmate. Kalau perempuan semua satu kelas, okay juga tapi ni, ada yang akan ke RK1 ada yang akan ke RK2. Tapi aku tahu siapa yang aku takkan rindu. Minah kepoh dan mamat gelabah. Tu memang lah aku takkan rindu. Tadi dah lah mamat gelabah tu nak cari gaduh ngan aku. Minah kepoh, tak payah lah cakap. Harap-harap aku bukan satu kelas dengan dia. Selamba gila aku kutuk, en?